Lithuanian film competion

THERE ARE NO TULIPS

Lietuva / Lithuania / 2017 / 20 min.

Režisierė / Director Ieva Šakalytė

Prodiuserė / Producer Gertrūda Gulbinaitė

Kontaktai / Contacts

Kristinai tiesiog nesiseka – sugenda mašina, ji vėluoja į darbą, susipyksta su klientu. Namuose bando kalbėtis su vaikinu, bet šis jos nesiklauso. Mergina nusprendžia pakeisti situaciją pradėdama lankyti gyvenimo tobulinimo kursus „Būk valdovė“. Įgytas žinias Kristina bando taikyti kasdienybėje.

Kristina is on a losing streak – her car crashes, she's late to work and gets into the quarrel with her client. At home, Kristina tries to talk with her boyfriend who simply doesn’t want to listen to her. The girl decides to change her life by entering life improvement courses "Be a Queen" and applying learned methods to her daily routine.

THE RETURN

Lietuva / Lithuania / 2015 / 28 min.

Režisierius / Director Domas Vilčinskas

Kontaktai / Contacts

 „Sugrįžimas“ – tai istorija apie du jaunus žmones, kurie atsitiktinumo dėka gauna antrą šansą tarpusavio santykiuose ir savo asmeniniuose gyvenimuose. Per vieną neeilinę dieną, korupcijos, savanaudiškumo, emigracijos ir kitų lietuviškų socialinių realijų fone, filmo pagrindinis herojus pasiryžta peržengti savo moralines ribas vardan asmeninės gerovės, tačiau net pats to nežinodamas, jis peržengia kur kas daugiau, nei jam pačiam atrodo.

The Return” - is a story about two young people, who accidentally get a second chance in interpersonal relationships and their own personal lives. During one special day, in the middle of corruption, egoism, emigration and other Lithuanian realities, the protagonist decides to cross over his moral boundaries for his personal well-being. However, without being aware himself, he crosses much more than he can even imagine.

THE ROOTS ARE BITTER

Lietuva / Lithuania / 2016 / 17 min.

Režisierius / Director Domas Petronis

Prodiuseriai / Producers Giedrė Burokaitė, Paulius Michalovskis

Kontaktai / Contacts

Filmas pasakoja apie porą, bandančią susilaukti vaiko, deja, Vytas – nevaisingas. Ieškodami sprendimo jie išbando vis keistesnius metodus. Filme analizuojami poros santykiai, kurių fone Vytas kvestionuoja savo vyriškumą.

A desperate couple tries to conceive a baby, unfortunately, Vytas is infertile. They look for a solution and get creative in the process, trying out weirder and weirder methods. This situation slowly forces Vytas to question his masculinity. The story reflects relationship problems of a messed-up couple.

SIGIS

Lietuva / Lithuania / 2017 / 20 min.

Režisierius / Director Tomas Gvozdas

Prodiuserė / Producer Laura Ūsaitė

Kontaktai / Contacts

Įsisukęs į gyvenimo rutiną bandelių kepėjas Sigis nori pokyčių. Sigis mano, kad tai nutiks tik tada, kai jis savo kalbančią žuvytę paleis į laisvę. Šis noras visiškai absurdiškomis aplinkybėmis atveria jam stebuklingą portalą, kuriuo jis persikelia į Ispaniją, tačiau atrasti pokyčiai visai ne tokie, kaip jis įsivaizdavo.

Trapped in an endless routine, baker Sigis wants to change something in his life. He thinks that it will happen only after he sets his talking fish free. His wish, in totally ridiculous circumstances, opens a magical portal for him, which transposes him to Spain. There he finds those changes he was longing for, only different than expected.

 

TOO GOOD FOR HOLLYWOOD

Lietuva / Lithuania / 2017 / 26 min.

Režisierius / Director Rimantas Oičenka

Prodiuseriai / Producers Jurga Dikčiuvienė, Rimantas Oičenka

Kontaktai / Contacts

Valdemaras Isoda sėdo ant kino adatos būdamas penkerių. Priklausomybė liko visam gyvenimui. Jis – ne režisierius, ne scenarijų autorius, ne kino kritikas. Jis – žmogus, kuriam Holivudas pasiūlė per mažai.

Valdemaras Isoda got hooked on cinema since five. This addiction never went away. He is not a film director, he is not a screenwriter, nor a critic. He is a man who had been too good for Hollywood.

Our website is protected by DMC Firewall!